Bản tin nổi bật

Sách đạt giải "sách hay năm 2016"

Thông tin hoạt động

Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Thư viện tỉnh BR-VT

Ngày 22/09/2016, Chị bộ Thư viện tỉnh BR-VT đã tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng Trần Xuân Chỉnh - cán bộ phòng Nghiệp vụ vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Trần Xuân Chỉnh đã không ngừng phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao....

Tổng quan Thư viện tỉnh BRVT

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

Thư viện tỉnh BRVT - Thông báo

Giới thiệu sách hay

Tin tức sự kiện