Bản tin nổi bật

chào mừng KỶ NIỆM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 19/12 - ngày MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM 20/12 - Ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam 22/12

Thông tin hoạt động

Thư viện tỉnh BR-VT: Đưa sách về trường nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Sáng ngày 15/11/2016, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) đã kết hợp với trường Tiểu học Long Hương - Thành phố Bà Rịa tổ chức “Ngày đọc sách” tại khuôn viên trường, nhằm giới thiệu tới các em học sinh những cuốn sách hay, ý nghĩa, với nội dung nói về tình thầy trò, tình anh em, tình cảm gia đình, tấm gương hiếu học

Tổng quan Thư viện tỉnh BRVT

Cơ cấu tổ chức

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh BR-VT, tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh được sắp xếp như sau:

Thư viện tỉnh BRVT - Thông báo

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2016

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-SNV ngày 26/10/2016 của Sở Nội vụ tỉnh BR-VT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp văn hóa năm 2016, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016, cụ thể:...

Giới thiệu sách hay

Tin tức sự kiện

Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có Đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những mốc son chói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.